Organizator
Partnerzy

givova.pl

 

Ceneo - piłka nożnaRegulamin Elbląskiej Ligi Halowej 2014/2015

 


Regulamin Elbląskiej Ligi Halowej 2014/2015

 

1. Pole gry

Boisko do gry w piłkę ręczną. Pole gry oznaczone jest liniami. Linie te należą do powierzchni, których są granicami. Pole bramkowe jest równocześnie polem karnym (linia należy do tego pola).

2. Piłka

W rozgrywkach ligi halowej obowiązuje piłka nr 4 „o zmniejszonym odbiciu”.

3. Ilość zawodników
Drużyna składa się z nie więcej niż 5-ciu zawodników, jeden z nich jest bramkarzem. Mecz nie może być rozpoczęty, jeśli choć jedna z drużyn ma w swoim składzie mniej niż trzech zawodników oraz nie posiada w swoim składzie bramkarza. Bramkarz może być uczestnikiem gry w polu na całym boisku. Ilość zawodników rezerwowych – 10. Obowiązują tzw. „lotne zmiany”.

W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Zawodnicy poniżej 16-go roku życia mogą uczestniczyć w rozgrywkach tylko po dostarczeniu pisemnej zgody rodziców, na oryginalnym formularzu ELH. Takiego zawodnika należy także odpowiednio zaznaczyć w liście zgłoszeniowej zespołu. Brak zgody rodziców uniemożliwia zawodnikowi udział w rozgrywkach.

W sezonie 2014/2015 w każdym zespole może być zgłoszonych trzech zawodników występujący w III bądź wyższej klasie rozgrywkowej prowadzonej przez PZPN. Za takiego zawodnika uważa się piłkarza który w rundzie jesiennej, poprzedzającej rozgrywki ligi halowej, występował (brał udział w grze) w III bądź wyższej klasie rozgrywkowej. Taki sam przepis dotyczy zawodników grających w ogólnopolskich rozgrywkach futsalowych.

Zawodnicy rezerwowi siedzą po obu stronach sędziego technicznego. Aby zmiana została prawidłowo dokonana, najpierw zawodnik schodzący musi opuścić pole gry, następnie rezerwowy wchodzi na pole gry w strefie zmian znajdującej się 3-5 m od linii środkowej boiska. Jeżeli zmiana odbędzie się w innym miejscu sędzia przerywa grę, a grę wznowi drużyna przeciwna rzutem pośrednim z miejsca, gdzie znajdowała się piłka. Jeżeli zmiana (wejście na boisko przed zejściem z niego kolegi z drużyny) spowoduje większą liczebność zawodników drużyny, sędzia przerywa grę, a grę wznowi drużyna przeciwna rzutem pośrednim z miejsca, gdzie znajdowała się piłka, a zawodnik winny spowodowania tej sytuacji zostanie ukarany żółtą kartką, a jeżeli spowoduje faul karany karą indywidualną (żółta kartka) zostaje ukarany automatycznie czerwoną kartką.

Na ławce rezerwowych mogą znajdować się jedynie zawodnicy wpisani w protokół meczowy oraz trener i kierownik zespołu.

W protokole meczowym mogą być wpisani jedynie zawodnicy, którzy aktualnie biorą udział w zawodach. Dopisanie zawodnika możliwe jest także w trakcie meczu.

Zachowanie zawodników rezerwowych:

- siedzą na ławce rezerwowych, nie komentują decyzji sędziowskich.

Jeżeli zawodnik rezerwowy popełnia przewinienie na placu gry karane żółtą kartką - należy bezzwłocznie wykluczyć tego zawodnika z gry (czerwona kartka).
Bramkarz może zmieniać się z bramkarzem rezerwowym pod warunkiem, że:
- sędzia został poinformowany przed dokonaniem zmiany, zmiana została dokonana podczas przerwy w grze.

Jeśli bramkarz w czasie trwania gry zmieni się funkcją z bramkarzem rezerwowym bez zgody sędziego to:
- gry nie przerywa się, obydwu zawodników należy upomnieć (żółte kartki) podczas najbliższej przerwy w grze.

Dopuszczalne są także zmiany „lotne” bramkarza na zawodników. Taka zmiana nie musi być sygnalizowana sędziemu i może być dokonana pod warunkiem że:

- zawodnik wchodzący posiada odpowiedni ubiór (narzutkę);

- zawodnik przy tzw. zmianie „lotnej” przejmuje wszystkie funkcje bramkarza;

- zmiana powrotna może nastąpić tylko między zawodnikami, którzy dokonali zmiany.

W przypadku bramkarzy przepis o jednym podaniu nie obowiązuje na połowie przeciwnika, gdzie bramkarz może wymieniać tyle podań ile zechce (traktowany jest jak każdy inny zawodnik).

 

4. Ubiór zawodników

Każdy zespół uczestniczący w rozgrywkach ELH musi posiadać w czasie meczu jednakowe koszulki z numerami oraz spodenki. Znaczniki będą tolerowane tylko i wyłącznie w przypadku dużej zbieżności kolorystycznej ubioru obu drużyn. W przypadku gdy zawodnik (oprócz bramkarza) posiada koszulkę lub spodenki inne niż jego koledzy z zespołu, nie zostanie dopuszczony do meczu. Kolor ubioru bramkarza musi odróżniać się od koloru stroju innych zawodników.

W każdym zespole kapitan zobowiązany jest grać w opasce na ręku (kolor kontrastowy do ubioru). Nie przestrzeganie tego punktu regulaminu skutkuje karą finansową w wysokości 20 PLN.

Zawodnik nie może uczestniczyć w meczu mając na sobie przedmioty mogące zagrażać zdrowiu  uczestników gry np.: okulary, pierścionki, sygnety, łańcuszki, zegarki itp. W przypadku specjalistycznych okularów zawodnik będzie dopuszczony do gry w momencie złożenia specjalnego oświadczenia.

 

5. Sędzia
Każdy mecz prowadzony jest przez dwóch sędziów piłki nożnej oraz sędziów technicznych. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne. Jedynie sędzia może zmienić swoją decyzję, gdy uzna ją za niewłaściwą lub, o ile uzna to za stosowne, po konsultacji z sędziami technicznymi.

 

6. Czas trwania gry
Mecz trwa 30 minut (dwie połowy po 15 minut).
Czas trwania przerwy między częściami zawodów nie może przekroczyć 5 min.

Każdy mecz rozpoczyna i kończy gwizdek sędziego. Syrena sygnalizuje jedynie arbitrowi o upłynięciu czasu gry ale nie powoduje zakończenia meczu.
Sędzia zobowiązany jest zatrzymać czas gry na skutek:
- usuwanie z pola gry i jego najbliższego otoczenia osób nieupoważnionych;
- konieczność wymiany uszkodzonego elementu pola gry (bramka, oświetlenie itp.);
- pomocy medycznej kontuzjowanemu zawodnikowi.

Czas zatrzymuje sędzia techniczny tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie sędziego boiskowego.

Drużyny mają prawo do jednej 30 sekundowej przerwy w meczu. Przerwa taka może być udzielone jedynie na żądanie jednej z trzech osób (trener, kierownik bądź kapitan zespołu), która przed meczem została zaznaczona w protokole meczowym. Wzięcie czasu sygnalizowane jest za pomocą specjalnej tabliczki (z literką T), którą należy wręczyć sędziemu technicznemu. Czas dla zespołu następuje w momencie pierwszej przerwy w grze (piłka znajduje się poza grą, np. rzut wolny, rzut rożny, rzut z autu itp.). O przerwie decyduje sędzia prowadzący zawody. Grę wznawiamy po gwizdku sędziego prowadzącego zawody.

 

7. Rozpoczęcie i wznowienie zawodów
Piłka została wprowadzona do gry, gdy została zagrana i poruszyła się.

 

8. Zdobycie bramki
Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym swoim obwodem przekracza linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i pod poprzeczką.
Bramka może być zdobyta z:
- akcji, rzutu karnego, rzutu karnego przedłużonego, rzutu wolnego bezpośredniego, rzutu z rogu,  bezpośrednio z rozpoczęcia gry ze środka boiska.
Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z:
- rzutu sędziowskiego, rzutu wolnego pośredniego, jeśli piłka wpadnie (bezpośrednio) do bramki wykonawcy rzutu, rzutu wolnego pośredniego, rzutu od bramki, wrzutu (kopnięcia z autu), rzutu ręką przez bramkarza.

 

9. Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie
Piłka halowa jest praktycznie grą bezkontaktową. Każda lekkomyślność, każde użycie nieproporcjonalnej siły będzie karane rzutem wolnym bezpośrednim (lub karnym, jeśli przewinienie miało miejsce w polu bramkowym - karnym).
Atak wślizgiem - jeśli nastąpi w zasięgu gry - jest niedozwolonym sposobem walki o piłkę i karany jest rzutem wolnym bezpośrednim.

Należy pamiętać, że gra wślizgiem „jest dozwolona” pod warunkiem, że nie następuje ona przy przeciwniku, nie naraża innego zawodnika na odniesienie „chwilowej” kontuzji. Sędziowie w tym przypadku będą ”tolerancyjni” i tylko oni będą decydowali, kiedy taka gra jest dozwolona, a kiedy nie. Jeżeli sędzia przerwie grę za wślizg to nakaże wznowić grę rzutem wolnym bezpośrednim i to przewinienie jest wliczane do kumulowanych przewinień. Natomiast jeśli wślizg nastąpi w polu karnym, to sędzia podyktuje rzut karny, który jednak nie jest wliczany do przewinień kumulowanych.

Bramkarz może wykonać wślizg tylko dla obrony strzału. Jeśli w wyniku wślizgu bramkarz trafi w piłkę następnie w nogę, to sędzia podyktuje rzut wolny bezpośredni, ewentualnie karny. Bramkarz może wykonać wślizg tylko w polu karnym.
Szczególnie duży nacisk sędziowie położą na niewłaściwe postępowanie:
- odpychanie rękoma;
- trzymanie za koszulkę, spodenki;
- rozkładanie ramion.
Rozmyślne zagranie piłki ręką (oprócz bramkarza we własnym polu karnym), równoznaczne jest z podyktowaniem rzutu wolnego bezpośredniego.
Rzut wolny pośredni przyznawany jest drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno z następujących przewinień:
- przez czas dłuższy niż cztery sekundy kontroluje piłkę w swoich rękach lub nogami na

własnej połowie boiska;

- po zagraniu piłki dotyka ją powtórnie na własnej połowie po tym jak została

rozmyślnie kopnięta do niego przez współpartnera i nie została dotknięta ani zagrana

przez przeciwnika;

- dotyka piłki rękoma i nogami wewnątrz własnego pola karnego po rozmyślnym kopnięciu jej

do niego przez współpartnera;

- dotyka piłki rękoma wewnątrz własnego pola karnego po otrzymaniu jej bezpośrednio

z rzutu z autu i z rzutu wolnego od współpartnera.
Rzut wolny pośredni jest również przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik:
- gra w sposób niebezpieczny (wysoka noga, nisko głowa);
- przeszkadza bramkarzowi przy wprowadzeniu piłki do gry;
- zagra piłkę o sufit;
- zachowuje się niesportowo.

 

10. Kary indywidualne i drużynowe
Zawodnik musi być napomniany żółtą kartką, za następujące zachowanie:

- sugerowanie słowne w sposób ostentacyjny i poprzez gesty np. rękami naśladujące i wyobrażające sugestie pokazania kartki dla zawodnika drużyny przeciwnej;

- podważanie decyzji sędziego poprzez gestykulację lub podbieganie w kierunku sędziego;

- otaczanie sędziego, uniemożliwiające np. natychmiastowe udzielenie kary indywidualnej;

- jest winny niesportowego zachowania;

- słownie narusza przepisy gry;

- uporczywie narusza przepisy gry;

- opóźnia wznowienie gry;

- nie zachowuje wymaganej odległości od piłki podczas wykonywania rzutu z rogu, autu lub rzutu wolnego;

- wchodzi lub powraca na pole gry bez zgody sędziego;

- uniemożliwienie szybkiego wznowienia gry z: wrzutu, rzutu z rogu, rzutu wolnego (bezpośredniego, pośredniego);

- stanie przy piłce, skakanie przed przeciwnikiem próbującym wznowić grę, rozpraszanie przeciwnika poprzez machanie przed nim rękoma, słowna prowokacja.

Zawodnik musi być wykluczony z gry (czerwona kartką), jeżeli:
- zachowuje się gwałtownie agresywnie;

- pluje na przeciwnika lub inną osobę;

- pozbawia drużynę przeciwną realnej szansy do zdobycia bramki, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym;

- używa ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka i (lub) gestów (za takie zachowanie organizator może nałożyć na zawodnika karę finansową);

- otrzymuje drugie upomnienie (żółta kartka) w tych samych zawodach;

- jeżeli zawodnik ponadnormatywny przerywa akcję, to takie przewinienie zaliczane jest do fauli kumulowanych;

- gdy uczestnik zawodów spożywa alkohol w czasie meczu, bądź uczestniczy w zawodach pod wpływem alkoholu, traci ubezpieczenie i ponosi karę czerwonej kartki, która skutkuje karą 3 meczy i grzywną minimum 100 złotych.

Zawodnik grający lub zawodnik rezerwowy wykluczony z gry (czerwona kartka) nie może zajmować miejsca na ławce dla zawodników rezerwowych. Po wykluczeniu zawodnik udaje się do szatni. Zespół gra w osłabieniu przez 3 min. (jeżeli ukarany został zawodnik przebywający na boisku).  Dopiero po tym czasie drużyna osłabiona uzupełnia skład o jednego zawodnika. Stracona bramka/ki nie powodują uzupełnienia składu przed upłynięciem kary. Na ławce rezerwowych nie może przebywać zawodnik, który został odsunięty od gry w jednym bądź kilku meczach.

Zawodnik z 3 bądź wyższej ligi, ukarany odsunięciem od gry, nie może być wykreślony (zastąpiony) na liście danego zespołu przed upływem regulaminowej kary.

Drużyna która w czasie trwania zawodów opuści plac gry, a próby przywrócenia zespołu do gry przez organizatorów nie odniosą skutków (przez 2 minuty), mecz zostaje przerwany i zweryfikowany jako walkower. Ponadto na drużynę zostaje nałożona kara finansowa w wysokości 200 złotych.

Zawodnicy lub zespoły ukarani w poprzednich edycjach ELH czerwonymi kartkami, karami dyskwalifikacji lub finansowymi mogą przystąpić do rozgrywek po upływie nałożonej kary. W przypadku rozpoczęcia nowego sezonu kara liczona jest od momentu zgłoszenia zawodnika do rozgrywek.

 

11. Rzut wolny
Rzuty wolne zarządza się wyłącznie za przewinienia popełnione w czasie gry. Wykonanie rzutu wolnego nie wymaga sygnału gwizdkiem, chyba, że sędzia zarządzi inaczej. Zawodnicy drużyny, której przyznano wykonanie rzutu wolnego mogą wykonać go pomimo niezachowania przepisowej odległości (5 metrów) od piłki przez zawodników drużyny przeciwnej. Zawodnik, który decyduje się na wykonanie rzutu wolnego z przeciwnikami pozostającymi blisko piłki, nie może z tego tytułu rościć pretensji, jeżeli kopnięta przez niego piłka trafi do tych zawodników. Jeżeli wykonawca prosi sędziego o odsunięcie muru, a rywal mimo polecenia sędziego, nie podporządkowuje się temu, musi zostać  upomniany (żółtą kartką).

 

12. Rzut karny:
Rzut karny przyznaje się, jeżeli jedno z przewinień zostaje popełnione przez zawodnika w jego własnym polu karnym, niezależnie od położenia piłki zakładając, że w momencie przewinienia piłka była w grze.

- wykonuje się z punktu 7 metrów;
- wykonawca musi być znany;
- kopie piłkę do przodu;

- rzut karny nie jest zaliczany jako przewinienie kumulowane;

- podczas wykonywania rzutu karnego bramkarz stoi na linii bramkowej;

- rzut karny egzekwuje się bezpośrednim strzałem na bramkę (nie można podać piłki do partnera z drużyny).

 

13. Rzut karny akumulowany
- wykonuje się z 10 metrów;
- od czwartego i każdego następnego faulu w każdej połowie spotkania.

Faule akumulowane:

- obejmują faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi. Pierwsze trzy faule akumulowane, popełnione podczas jednej połowy, są rejestrowane w sprawozdaniu z meczu i podane do wiadomości graczy na tablicy przewinień na stoliku sędziego technicznego.

Rodzaje przewinień (fauli) akumulowanych:

Rzut wolny bezpośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełnił jedno z sześciu następujących przewinień w sposób uznany przez sędziego za nierozważny, lekkomyślny, lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły:

- podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi;

- skacze na przeciwnika;

- atakuje (nawet barkiem) przeciwnika;

- uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika;

- popycha przeciwnika.

Rzut wolny bezpośredni jest również przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełnił jedno z następujących przewinień:

- przytrzymuje przeciwnika;

- pluje na przeciwnika

- za pomocą wślizgu atakuje piłkę (lub usiłuje ją zagrać) będącą w posiadaniu przeciwnika (oprócz bramkarza we własnym polu karnym).

Podczas wykonywania przedłużonego rzutu karnego bramkarz nie musi znajdować się na linii bramkowej, jednak musi pozostać we własnym polu karnym w odległości co najmniej 5 metrów od piłki.

Przedłużony rzut karny egzekwuje się bezpośrednim strzałem na bramkę (nie można podać piłki do partnera z drużyny).

Każde przewinienie musi zostać wyraźnie zasygnalizowane przez sędziego, bez konieczności przerwania gry (przywilej korzyści). Przewinienie to jest dodawane do fauli akumulowanych. W przypadku kiedy jest to czwarty, lub kolejny faul po którym powinien nastąpić przedłużony rzut karny sędzia pozwala grać, jeżeli jest przekonany że padnie bramka. Gdy bramka nie zostanie zdobyta sędzia natychmiast przerywa grę, a drużyna wykonuje przedłużony rzut karny wynikający z ilości przewinień. W przypadku gdy akcja taka kończy się zdobyciem bramki drużyna także wykonuje przedłużony rzut karny.

 

14. Rzut z autu

- wrzut z autu wznawiamy z linii autowej lub do 25 centymetrów poza boiskiem;

- piłka musi stać nieruchomo;

- aut wykonuje się nogą;

- czas wykonywania 4 sekundy;

- każde złe wprowadzenie piłki do gry będzie karane rzutem dla drużyny przeciwnej;

- jeśli wykonawca przekroczy czas wznowienia (4 sekundy), sędzia przyznaje aut drużynie przeciwnej.

- czas jaki mamy na wykonanie rzutu z autu liczy sędzia poprzez uniesienie ręki do góry. Liczenie rozpoczyna w momencie kiedy uzna, że zawodnik jest gotowy do wznowienia gry.
Odległość przeciwnika od wznawiającego grę z autu wynosi minimum 3 metry. Jeśli piłka odbije się od przeciwnika, który nie zachował odległości 3 metrów (celowe zachowanie), sędzia przyznaje rzut wolny pośredni drużynie wznawiającej grę, a zawodnik zostanie napomniany żółtą kartką. Rzut wolny wykonuje się z miejsca gdzie nastąpiło przewinienie.

 

15. Rzut od bramki
Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki. Rzut od bramki przyznaje się gdy piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, przekroczy linię bramkową zarówno po ziemi jak i w powietrzu, a bramka nie zostanie zdobyta.

Wykonanie:

- piłka zostaje wyrzucona (tylko rękoma) przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego;

- zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry;

- piłka jest w grze, gdy bezpośrednio opuści pole karne.

Naruszenia/sankcje

- jeżeli piłka nie jest bezpośrednio wyrzucona poza pole karne, rzut od bramki należy powtórzyć;

- jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotknie piłki ponownie, drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia.

 

16. Rzut rożny
- rzut rożny wykonuje się nogą;
- piłka podczas rzutu rożnego leży nieruchomo;
- czas wykonywania 4 sekundy;
Jeśli wykonawca przekroczy czas wznowienia (4 sekundy), sędzia przyznaje piłkę drużynie przeciwnej. Odległość przeciwnika od wznawiającego grę z rzutu rożnego wynosi minimum 5 metrów. Jeśli piłka odbije się od przeciwnika, który nie zachował odległości 5 metrów (celowe zachowanie), sędzia przyznaje rzut wolny pośredni drużynie wznawiającej grę, a zawodnik zostanie napomniany żółtą kartką. Rzut wolny wykonuje się z miejsca gdzie nastąpiło przewinienie.

 

17. Przełożenie meczu na inny termin
W przypadku przełożenia meczu na inny termin przekładający na własną rękę zabezpiecza obiekt i ponosi koszty jego wynajęcia. Dodatkowo z tytułu przełożenie meczu, przekładający jest zobowiązany wpłacić na konto organizatora opłatę w wysokości 100 PLN (potwierdzenie wpłaty przed zawodami). Organizator zapewnia obsługę sędziowską i medyczną. Przekładający jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia organizatora o miejscu i godzinie meczu, co najmniej na siedem dni przed jego rozegraniem. Warunkiem przełożenia meczu jest dostarczenie do organizatora pisemnej zgody kierownika drużyny przeciwnej (na specjalnym formularzu ELH). Przełożenie następuje po akceptacji nowego terminu przez organizatora ELH. Nie dopuszcza się przełożenia spotkań w trzech pierwszych kolejkach wszystkich lig. Natomiast mecze z trzech ostatnich kolejek mogą być przełożone tylko i wyłącznie w momencie rozegrania ich awansem (wcześniej niż planowany termin ELH).

 

18. Opłaty
Brak wpłaty w wyznaczonym przez organizatora terminie oznacza rezygnację z uczestnictwa w lidze halowej. Każda kara finansowa nałożona przez organizatora winna być uregulowana przed udziałem zawodnika/zespołu w najbliższej kolejce. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć przed zawodami do sędziego technicznego. W przypadku nie uregulowania kar finansowych nałożonych przez organizatora, lub nie dostarczenia potwierdzenia wpłaty, zespół lub zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry.

 

19. Kary

 

RODZAJ KARTKI

 

KARA MECZOWA

3 żółta kartka
5 żółta kartka
7 żółta kartka
9 żółta kartka

1 mecz
2 mecze
3 mecze
DYSKWALIFIKACJA

Czerwona kartka bezpośrednia za faul taktyczny

Czerwona kartka za niesportowe zachowanie lub inne (opis w protokole)

1 meczOd kary zakazu gry w jednym lub kilku meczach, kary finansowej, do wykluczenia z rozgrywek włącznie.

 

- w przypadku występujących po sobie kolejek (ten sam dzień, bądź sobota - niedziela) żółte kartki rozliczane są dopiero podczas poniedziałkowej lub wtorkowej weryfikacji. Natomiast kartka czerwona bezpośrednio skutkuje zakazem gry w następnej kolejce, także w przypadku jeśli kolejnym meczem będzie spotkanie przełożone. Te same zapisy dotyczą także w momencie wysoce niesportowego zachowania;

- w przypadku fazy play off, każda z rund liczona jest jako osobna kolejka. A to oznacza, że po każdej z rund prowadzona będzie weryfikacja żółtych i czerwonych kartek, bez względu na to, czy rozgrywane są systemem sobota-niedziela, czy tego samego dnia; 

- kary finansowe i dyscyplinarne przechodzą za zawodnikiem/zespołem na kolejny sezon.

 

20. Ustala się następujące opłaty:
- czerwona kartka bezpośrednia - 20,00 zł;
- udział nieuprawnionego zawodnika w zawodach karany będzie walkowerem (brak na liście zgłoszeń, kara za kartki itp.) - 20,00 zł;
- pierwszy walkower - 20,00 zł;
- drugi i każdy kolejny walkower – 100,00 zł.

- dyskwalifikacja zawodnika lub zespołu - kara finansowa nałożona przez organizatora.

 

21. Ustala się zasady spadku i awansów:
- w przypadku większej liczby zespołów chętnych do udziału w rozgrywkach w sezonie 2015/2016 i podziału na dwie lub więcej lig, o tym w jakiej lidze zagra dany zespół decyduje miejsce uzyskane na zakończenie sezonu 2014/2015.

 

22. Ustala się zasady transferów:
- każdy z zawodników w czasie trwania ligi może tylko raz zmienić drużynę bez względu na to w jakiej wcześniej grał grupie;
- transfer jest to przejście zawodnika z jednego do drugiego zespołu;

- wykreślenie zawodnika traktowane jest jako transfer, wówczas taki zawodnik może tylko raz w danym sezonie zmienić klub;

- zawodnik wykreślony z danego zespołu nie może ponownie zostać dopisany do tej samej drużyny;
- dopisany zawodnik to piłkarz, który w trwającym sezonie nie brał jeszcze udziału w rozgrywkach Elbląskiej Ligi Halowej (bez względu na ligę) i nie był zgłoszony do rozgrywek przez żaden inny zespół;

- w przypadku transferu w ciągu jednego weekendu zawodnik nie może występować w dwóch różnych zespołach;
- podczas transferu za zawodnikiem przechodzą zarówno żółte jak i czerwone kartki, oraz strzelone bramki;
- transfery/dopisanie w każdej z grup może odbywać się od pierwszej do szóstej kolejki włącznie. W pozostałych kolejkach oraz fazie pucharowej okienko transferowe jest zamknięte;

- transfer lub dopisanie do listy zawodniczej musi być odnotowane na odwrocie protokołu meczowego i zgłoszone sędziemu technicznemu przed rozpoczęciem meczu;

- na liście zgłoszeniowej drużyny może znajdować się nie więcej niż 15-tu zawodników. Dopisanie lub transfer kolejnych zawodników może nastąpić po uprzednim wykreśleniu z listy odpowiedniej liczby zawodników.

 

23. Zasady przyjęcia zespołu do rozgrywek:
- jeśli pomiędzy jednym a drugim sezonem, zespół zmienił nazwę bądź też do obowiązującej nazwy dodany jest kolejny człon, wówczas to zespół jest dopuszczony do rozgrywek pod warunkiem utrzymania 50% składu z poprzedniego sezonu, w zaokrągleniu w górę do pełnego zawodnika (według stanu na ostatnią kolejkę poprzedniego sezonu;

- jeśli nazwa zespołu nie została zmieniona wówczas nie wymagane jest utrzymanie 50% składu z poprzedniego sezonu.

 

24. Wycofanie zespołu

Zespół zostaje wycofany z rozgrywek po trzykrotnym walkowerze. Zespół /zawodnik/ może być wycofany przez organizatora ligi z rozgrywek z powodu nagannego zachowania zawodnika poza boiskiem w czasie innego meczu; utrudnianie w prowadzeniu innych meczów itp.

 

25. O ostatecznej kolejności w rozgrywkach decyduje:
W przypadku fazy grupowej:

- liczba zdobytych punktów we wszystkich meczach.

W przypadku dwóch drużyn z jednakową ilością punktów o kolejności decyduje:

- bezpośredni mecz/mecze;

- różnica bramek;
- większa ilość zdobytych bramek;
- mniejsza ilość straconych bramek;

- miejsce rankingowe wyliczone na podstawie wyniku uzyskanego w sezonie 2013/2014.

O kolejności w tabeli końcowej fazy grupowej, przy większej ilości drużyn decyduje tabela pomocnicza w/g zasad jak wyżej.

W przypadku fazy pucharowej:

- osiem najlepszych zespoły z grupy A rywalizuje z ośmioma najlepszymi zespołami grupy B;

- pary ustalane są na podstawie miejsc jakie zespoły zajęły na zakończenie fazy grupowej;

- zespół z 1 miejsca w grupie A zmierzy się z ósmym zespołem grupy B, zwycięzca grupy B zagra z ósmym zespołem grupy A i tak na przemian;

- drużyny które w swoich grupach zajmą 9 miejsce zmierzą się w bezpośrednim meczu o miejsca 17-18;

- drużyny które w swoich grupach zajmą 10 miejsce zmierzą się w bezpośrednim meczu o miejsca 19-20; 

- od 1/16 aż do finału zespoły rozgrywają po jednym spotkaniu;

- w przypadku remisu w regulaminowym czasie gry, zarządzana jest seria rzutów karnych (po 3 rzuty karne dla każdego zespołu). Jeśli to nie przyniesie rozstrzygnięcia, wówczas zespoły strzelają na przemian po jednym rzucie karnym, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy;

- zwycięzca rywalizacji awansuje do kolejnej rundy, natomiast przegrany odpada z dalszej rywalizacji.

- każdej z drużyn, która odpadła z rywalizacji w fazie pucharowej, zostanie przydzielone miejsce w rozgrywkach. Miejsce ustalane będzie na podstawie punktów zdobytych w fazie grupowej. W przypadku dwóch lub więcej drużyn z jednakową ilością punktów o ostatecznej kolejności decyduje miejsce rankingowe. 

 

26. Inne:

Na żądanie organizatora uczestnik jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem. Wszelkie pisma (listy zgłoszeniowe, podania do organizatora itp.)  muszą być składane na drukach ELH przygotowanych przez organizatora.

 

27. Postanowienie końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie podczas trwania rozgrywek Elbląskiej Ligi Halowej oraz Pucharu Ligi. W kwestiach spornych bądź niejasnych ostateczna decyzja zawsze należy do organizatora.

 

Elbląg, 21-11-2014                                                                                Organizator


Tabele

Grupa A

PDrużynaMPktG
1Victoria92751:16
2Wiarus92132:21
3DRE91734:27
4Ex.Sport/PC Koni91532:25
5Alstom Power ZT91329:32
6Fuks91028:28
7Stokrotki91025:34
8PBG Jankowiak9828:42
9Yolo 7 Street9517:34
10Alenutka.pl9318:35

Grupa B

PDrużynaMPktG
1Metrotest92446:15
2Hydroton Dream92432:10
3Lira Lighting92143:20
4ECM El-Hurt91830:16
5ERGO Legioniści91532:25
6Dowodzenie91326:30
7NORTHSERVIS-PSP9927:34
8ZUO Elbląg9624:42
9Agat Jegłownik9414:37
10MEYER Elbląg9013:58

Grupa A

Ostatnia kolejka:

DataSpotkanieWynik
9. kolejka
01.02
12:55
Yolo 7 Street - Victoria2:3
01.02
13:30
Ex.Sport/PC Koni - Stokrotki6:1
01.02
14:05
Alstom Power ZT - Fuks6:4
01.02
14:40
DRE - Alenutka.pl3:0 wo.
01.02
15:15
PBG Jankowiak - Wiarus1:7

Grupa B

Ostatnia kolejka:

DataSpotkanieWynik
9. kolejka
14.02
16:30
Agat Jegłownik - ECM El-Hurt0:4
14.02
17:05
Lira Lighting - ERGO Legioniści3:1
14.02
17:40
ZUO Elbląg - MEYER Elbląg5:3
14.02
18:15
Hydroton Dream - Metrotest0:3
14.02
18:50
Dowodzenie - NORTHSERVIS-PSP5:2